ZASADY WSPÓŁPRACY

Kancelaria oferuje konsultacje i porady prawne, prowadzenie mediacji, prowadzenie postępowań sądowych oraz pełną obsługę prawną.

W zależności od potrzeb klienta proponujemy system wynagradzania kwotowego, ryczałtowego bądź godzinowe. W przypadku niektórych spraw elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za korzystny wynik sprawy.

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 Nr 163, poz.1349).